Vruchtwisseling

De afwisseling in plantensoorten op hetzelfde stuk grond. Iedere plant(soort) heeft een eigen specifieke voedselbehoefte en onttrekt deze aan de grond. Omdat in de natuur niets een vaste plek heeft en in principe door elkaar heen groeit, worden in zekere zin de voedingstoffen evenredig aan de grond onttrokken. De natuur is dusdanig zelfregulerend dat wanneer er een tekort dreigt, zij bijvoorbeeld andere planten laat groeien die dit tekort weer compenseren. Wanneer er dan ergens onverwacht een plant opkomt, dan zou dit er op kunnen duiden dat er behoefte is aan deze plant of beter gezegd, aan wat deze plant te bieden heeft. In onze maatschappij beschouwen wij dit ‘onkruid’ over het algemeen als ongewenst en willen dit bestrijden. Maar in plaats van hier de natuur tegen te werken zouden we het ook als mogelijkheid kunnen zien om te begrijpen wat de grond hier nodig heeft(*).

Lees verder

Ontwerpen Moestuin

Er was grond. En ik zag dat het goed was.

Moestuin vanuit Google Maps Grondsoort : (rivier)klei
Oppervlakte : 182 m²
Oriëntatie : west/noord/oost
Beperking : aan de zuidkant staat over ongeveer de halve lengte een schutting van bijna 2 meter hoog. Aan het begin van de dag zal dit schaduw geven, maar ik verwacht dat vanaf een uur of 11 à 12 (zeker in het late voorjaar/zomer) dit geen problemen op zal leveren. Voordeel is dat de plek half in de schaduw ideaal is voor de composthopen(*).

Het perceel ligt helemaal braak, dus aan de slag. Op dit moment is de grond echter nog erg nat. Omdat het hier klei betreft is het zeer belangrijk dat de grond met rust gelaten wordt totdat deze droog(*) is.

Lees verder