Mulchen – de achtergrond

Vorig seizoen heb ik op een aantal bedden het mulchen toegepast. Dit principe om zoveel mogelijk de grond bedekt te houden is gebaseerd op de werkwijze van de natuur. Omdat de grond van essentieel belang is voor de voortplanting en daarmee overleving van de natuur, stelt zij alles in het werk om de grond gezond te houden.

Hoewel de natuur dit op verschillende manieren realiseert, betreft het mulchen een methode die niet alleen bijdraagt aan het in goede conditie houden van de grond maar biedt het tevens de mogelijkheid om, bij kunstmatige toepassing op de moestuin, de werkdruk van de tuinder aanzienlijk te verminderen.

Lees verder

Groenbemesting

In de vruchtwisseling kies ik er voor om op een aantal bedden in de roulatie geen groenten te verbouwen. De overweging hierbij is dat ik de grond tot ‘rust’ wil laten komen. Rust in het even niet telen van gewassen ter consumptie. Dat betekent overigens niet dat er niets groeit, want een stuk grond braak laten liggen is niet in het belang van de grond zelf (*); immers als de natuur de kans krijgt zal ze deze proberen af te dekken door allerlei ‘onkruid’ op te laten komen. Dit feit alleen al geeft aan dat ik er dus voor moet zorgen dat eigenlijk ten allen tijden de grond min of meer bedekt is. Nu zou ik inderdaad kunnen wachten op het ‘onkruid’, maar de optie die ik ga toepassen is het aanplanten van groenbemesters.

Lees verder