Basisprincipes

Welke principes liggen ten grondslag aan tuinieren op een zo natuurlijk mogelijke wijze? Hoe vertalen deze zich naar concrete handelingen in de moestuin? Wat is goed voor de tuin en wat juist niet?

In dit artikel geef ik antwoord op bovenstaande vragen middels een samenvattend overzicht van mijn kijk op tuinieren in harmonie met de natuur.

Het doel van dit artikel is dat het niet alleen een opsomming van de basisprincipes betreft maar tevens een soort van inhoudsopgave naar de achtergrondartikelen die reeds zijn uitgewerkt of in de toekomst nog uitgewerkt gaan worden.

Grond

 • De grond zoveel mogelijk met rust laten; dus niet ploegen, spitten, frezen en schoffelen of wieden.
 • Bewerk de grond niet als het nat is.
 • Betreed de grond zo weinig mogelijk; indien nodig gebruik een plank.
 • De grond zoveel mogelijk bedekt laten; ofwel mulchen ofwel levende grondbedekking zoals onkruiden, groenbemesters, etc.  
 • Ruime wisselteelt; minimaal 3 jaar ertussen voordat een gewassoort weer op dezelfde grond wordt verbouwd.
 • De grond een jaar rust geven in een wisselteelt.
 • Geen dierlijke of kunstmatige meststoffen; alleen plantaardige compost.

Gewas

 • Zoek een evenwicht in de te verbouwen gewassoorten: bladgewas, knolgewas, vruchtgewas en bloemgewas.
 • Zo groot mogelijke verscheidenheid aan gewassen; minimaal: 1 zonnebloem, 1 tot 2 m2 graan en 2 m2 vrij laten groeien.
 • Gebruik waar mogelijk inheemse bomen en planten.
 • Plaats een natuurlijke omheining om de tuin; schep een micro-klimaat.
 • Geen synthetische bestrijdingsmiddelen.
 • Gebruik water spaarzaam.
 • Houd bijen; en/of zorg voor bijenvriendelijke gewassen.

Zaaien

 • Gebruik biologisch (dynamisch) zaadgoed.
 • Gebruik zaadvaste rassen.
 • Zaai zoveel mogelijk ter plekke.
 • Hanteer de maankalender voor het bepalen van de zaaidagen voor een gewas.

Houding

 • Behandel de gewassen met liefde; praat tegen ze, raak ze aan, vertel ze wat je met ze van plan bent.
 • Observeer de planten; kijk naar wat ze eventueel nodig hebben, vertrouw je instinct.

Deze lijst is eigenlijk continue in ontwikkeling en is daarmee tevens een afspiegeling van mijn eigen proces van bewustwording en uitoefening van tuinieren in harmonie met de natuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.